Moduł analizy rozmów jest narzędziem umożliwiającym raportowanie i analizę połączeń wychodzących i przychodzących z centrali jak również czasu zalogowania agentów do poszczególnych grup w centrali.
Z centralą innovaphone mamy  dostęp do nagranych rozmów. 
Dostęp do raportów jest realizowany przez stronę www w oparciu o serwer  WWW usługi IIS.

Raport dobowy
Raport dla dni
Raport dla numerów DDI
Raport dla grup numerów DDI
Raport szczegółowy bilingRaport sumaryczny dla numerów wewnętrznych
Raport szczegółowy/biling
Raport sumaryczny logowania
Raport szczegółowy logowania